Vanaf €30,- gratis verzending NL.
Selecteer een pagina

Disclaimer voor Bamboeloe

Bamboeloe (Kamer van Koophandel: 756364425), gevestigd te Hoorn verleent u hierbij toegang tot www.bamboeloe.nl (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Bamboeloe behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud van de Website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Bamboeloe spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Bamboeloe.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Bamboeloe. De inhoud van de Website wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de materialen liggen bij Bamboeloe. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Bamboeloe, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.