Vanaf €30,- gratis verzending NL.
Selecteer een pagina

Privacy policy

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Bamboeloe vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens belangrijk. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere
dat:
• wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via
deze privacyverklaring;
• wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig
zijn voor legitieme doeleinden;
• wij altijd eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om persoonsgegevens te verwerken in
gevallen waarin toestemming is vereist;
• wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen en dat ook
eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
• wij het recht respecteren om persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te
corrigeren of te verwijderen.

Bamboeloe is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij
uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze
zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 26-10-2020

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van onze klanten. Dat kunnen
persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend jouw persoonsgegevens die rechtstreeks door jou
worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze
aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:
• NAW gegevens
• Telefoonnummer
• Factuuradres
• Emailadres
• Geslacht
• IP-adres

Afhandelen bestelling

Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van jouw
persoonsgegevens. Als het nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij jouw persoonsgegevens ook
aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Reclame

Wij kunnen jou, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten
en diensten:
• per e-mail
• via social media

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij je
gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen die wij nodig hebben om jouw vraag te behandelen. Je kiest zelf welke gegevens je
daarbij verstrekt. De gegevens die je ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het
formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of
diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Jouw e-mailadres wordt slechts
met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Publicatie

Wij publiceren jouw klantgegevens niet.

Advertenties

Onze webwinkel vertoont geen advertenties.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen jouw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van
de overeenkomst.
Deze partners zijn gevestigd binnen de EU.
In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze
diensten jouw persoonsgegevens.

Cookies

Op onze webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld
worden cookies geplaatst.

Wanneer je onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij jou
uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Jouw verder gebruik van onze webwinkel vatten wij op als
toestemming voor dit gebruik van cookies.

Het staat je vrij om cookies uit te schakelen middels jouw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk
is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en
applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de
cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies
omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een
bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data.
Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere
Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens
te beperken.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om jouw bestellingen af
te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven
statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer
bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze
webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige
manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen
alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient
aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte
bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw
persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.
Je kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kun
je een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met jouw toestemming
gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten
beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat
om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee
te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van jouw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kun
je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op
grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met
de Autoriteit Persoonsgegevens.